Groeipakket


1.     Wat is de schooltoeslag?

Kinderen vanaf drie jaar die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag (vroeger studietoelage). 

  • Vanaf schooljaar 2019-2020 moet je geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
  • De schooltoeslag wordt éénmaal per jaar uitbetaald bij de start van het nieuwe schooljaar.

2.     Wat is kleutertoeslag?

Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in een school en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 132,60 euro extra per jaar.

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het:

  • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas
  • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas

Klik op groeipakket voor meer info of surf naar: www.groeipakket.be