De Schoolraad


Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden alsook een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De huidige schoolraad werd verkozen voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 maart.

De samenstelling van de schoolraad wijzigt om de vier jaar.

In onze school

  • worden de leden van de ouder- en de personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
  • is een vertegenwoordiger van het schoolbestuur mee aanwezig, zodat informatie vanuit het schoolbestuur, direct kan worden meegedeeld.
  • is de directeur als permanent adviseur aanwezig.

Wat doet de schoolraad?
De schoolraad vergadert minimum 3 keer per schooljaar. Er wordt samen nagedacht, gesproken, gediscussieerd. De schoolraad is gebonden aan een aantal wettelijke voorschriften.

De schoolraad krijgt informatie over de werking van de school.

De schoolraad geeft de zorgen van de ouders door aan de school.

De schoolraad informeert ouders over de beslissingen van de schoolraad.

Waarover wordt er zoal gesproken tijdens een schoolraad?
• wijzigingen in het schoolreglement.
• prijswijzigingen voor diensten die de school aanrekent (bv. de opvang).
• voorleggen van het beleidsplan (bv. welke nascholingen worden er georganiseerd).
• vastleggen van kalender voor volgende schooljaar: vrije dagen, studiedagen, openluchtklassen, speciale activiteiten, …
• beslissingen inzake de infrastructuurwerken (verbouwingen, grote aankopen, …).
• samenstelling lestijdenpakket
• bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school (drinkfonteintjes, …).
• ouderoverleg faciliteren en organiseren
• …

Samenstelling
Onderstaande leden vormen de schoolraad. Je kan hen bereiken via onderstaande contactmiddelen.

Afgevaardigden van de ouders:
– Mevr. Natalie Aga (0494 301 323) natalie.aga1@gmail.com
– Mevr. Karen Claeys (0486 952 778) claeyskaren@hotmail.com
– Dhr. Koen Vandenbroucke (0477 881 016) koenvandenbroucke@gmail.com

Afgevaardigden van het personeel:
– Dhr. Johan Dellaert johan.dellaert@sint-gregoriuscollege.be
– Dhr. Alain De Poortere alain.depoortere@ sint-gregoriuscollege.be
– Mevr. Karin Wamback karin.wamback@sint-gregoriuscollege.be

Afgevaardigden van de buurt, de lokale gemeenschap.
Deze mensen zetelen in de schoolraad vanwege hun verbondenheid met de school.
– Mevr. Véronique De Brauwer veronique.debrauwer@skynet.be
– Mevr. Ingrid De Keyzer hugodelanghe@pandora.be
– Mevr. Ann Vander Schueren (voorzitter) dwatte@skynet.be

Afgevaardigden van het schoolbestuur:
– Dhr. Freddy Heylen freddy.heylen@ugent.be

Directeur/permanent adviseur
– Mevr. Mieke Clopterop directie@sint-gregoriuscollege.be