Externe samenwerkingen

Onze school werkt voor naschoolse activiteiten en vakantieperiodes samen met Brede School en Heyo.

Brede school

Een Brede School in Gent is: Een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren bevorderen, met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Jaarlijks zijn er Brede School activiteiten tijdens de lesuren, maar ook na de schooluren worden er activiteiten voorzien: muziekworkshops, kunstworkshops, sporten na school,…

Voor onze school is de coördinator vanuit brede school Jessica Gilliet. Meer info over de werking van brede school kan je vinden op Brede School | Stad Gent

In samenwerking met Heyo organiseren wij gedurende de zomervakantie kampen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Deze gaan door in en op onze school. Meer info over deze kampen en inschrijven kan u doen op www.heyo.be.