Opvoedingsproject BVL

Ons opvoedingsproject ‘Het begon met een zandbak’ geeft weer hoe we als school van de Broeders van Liefde ons onderwijs en de opvoeding van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd willen aanpakken. In de brochure, die je bij inschrijving krijgt, kan je de belangrijkste elementen en principes terugvinden.

De goedkeuring en erkenning van ons opvoedingsproject is een noodzakelijke stap in de inschrijvingsprocedure van je kind in onze school.

Wil je de volledige versie van het opvoedingsproject lezen?
Surf dan naar www.broedersvanliefde.be/het-opvoedingsproject.

Visie

Hoop

  • kansen geven: voorbereiden om voor de beste keuze te gaan
  • zaken aanreiken waarmee kinderen een kwalitatieve toekomst kunnen opbouwen

Geloof

  • katholieke dialoogschool: kennismaken met figuur van Jezus, open staan voor andere godsdiensten en open staan voor de ander in een wereld van diversiteit en pluraliteit
  • leren geloven in hun eigen toekomst en een goede wereld voor iedereen

Liefde

  • om elk kind geven, elk kind is uniek, elk kind verdient optimale kansen
  • zorg op maat: leermoeilijkheden overwinnen, uitdagingen aangaan